โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/วางแนวข้อมูลในเซลล์

นอกจากการแสดงข้อมูลในเซลล์ตามแนวปกติแล้ว เรายังสามารถกำหนดการวางแนวข้อมูลให้ชิดขอบบน หรือขอบล่างของเซลล์ ทั้งยังสามารถกำหนดให้เอียงเป็นมุมตามต้องการได้ด้วย

  1. เลือกเซลล์ที่ต้องการวางแนวใหม่
  2. เลือก Format>Cells (รูปแบบ>Cells)
  3. คลิกเมาส์เลือกแท็บ Alignment (การจัดตำแหน่ง)# กำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวนอนในช่อง Horizontal (แนวนอน) ซึ่งมีตัวเลือก ดังนี้
  4. กำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวตั้ง ในช่อง Vertical (แนวตั้ง) ซึ่งมีตัวเลือก
  5. ในหัวข้อ Text orientation (การวางแนวข้อความ) ให้คลิกเมาส์เลือกการวางแนวเป็นมุมเอียงตามต้องการ หรือกำหนดค่าเป็นองศาโดยตรงในช่อง Degrees (องศา)
  6. กำหนดระยะห่างถึงเส้นตารางทั้งด้าน Left (ซ้าย), Right (ขวา), Top (บน) และ Bottom (ล่าง) ตามต้องการ
  7. คลิกเมาส์ปุ่ม

สารบัญ

แก้ไข