โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตกแต่งข้อความด้วยสี

เราสามารถกำหนดสีให้กับข้อความและสีพื้นของตัวอักษรที่ปรากฏในข้อความเพื่อเน้นข้อมูลสำคัญและเพิ่มสีสันให้กับเอกสารได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. เลือกข้อความที่ต้องการกำหนดสีอักษร
  2. คลิกเมาส์ปุ่ม (Font color) จะปรากฏสีตัวอักษรให้เลือก
  3. คลิกเมาส์เลือกสีที่ต้องการ
  4. คลิกเมาส์ปุ่ม (Highlighting) จะปรากฏสีพื้นให้เลือก
  5. คลิกเมาส์เลือกสีพื้นที่ต้องการ

นอกจากเราจะกำหนดสีให้กับข้อมูล และสีพื้นของตัวอักษรที่ปรากฏในข้อความแล้ว เรายังสามารถกำหนดสีพื้นให้กับข้อความทั้งย่อหน้า เพื่อเน้นข้อความสำคัญ และเพิ่มสีสันให้กับเอกสารได้อีกด้วย

สารบัญ

แก้ไข