โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดเรียงวัตถุ

เมื่อเรานำวัตถุหลายๆ ชิ้นที่วาดขึ้นมารวมกัน เราต้องคำนึงเสมอว่าวัตถุที่เราวาดล่าสุดจะอยู่บนสุดเสมอ ฉะนั้นเราต้องใช้การเรียงวัตถุให้แต่ละชิ้นวางในพื้นที่ที่เหมาะสม ในตัวอย่างนี้มีวัตถุ 2 ชิ้นคือชิ้นแรกเป็นวงกลมที่อยู่ด้านล่าง ชิ้นที่ 2 เป็นสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านบน เราจะเรียงวัตถุใหม่โดยสลับสี่เหลี่ยมไปอยู่ด้านล่าง


นอกจากนี้ยังมีคำสั่งสำหรับการจัดเรียงวัตถุในรูปแบบต่างๆ โดยจะมีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่ผลลัพธ์จะให้ผลของการซ้อนวัตถุแตกต่างกันออกไปตามชื่อของคำสั่งนั้นๆ ดังนี้

  1. คำสั่ง Bring to Front จัดเรียงวัตถุที่ถูกเลือกไปอยู่ด้านหน้าสุด
  2. คำสั่ง Bring Forward จัดเรียงวัตถุโดยซ้อนขึ้นบน 1 ระดับ
  3. คำสั่ง Send Backward จัดเรียงวัตถุโดยซ้อนลงล่าง 1 ระดับ
  4. คำสั่ง Sent to Back จัดเรียงวัตถุที่ถูกเลือกไปอยู่ด้านหลังสุด
  5. คำสั่ง In Front of Object จัดเรียงวัตถุที่ถูกเลือกไปอยู่ด้านหน้าวัตถุที่เรากำหนด
  6. คำสั่ง Behind Object จัดเรียงวัตถุที่ถูกเลือกไปอยู่ด้านหลังวัตถุที่เรากำหนด

สารบัญ

แก้ไข