โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพ

การปรับความสว่างและความคม ชัดนี้เราสามารถปรับได้ทั้งภาพ Vector และ Raster

สารบัญ แก้ไข