โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การย้ายตำแหน่งกล่องข้อความ

เพื่อให้ข้อความถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในสไลด์ได้ มีขั้นตอนนี้

สารบัญ

แก้ไข