โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แก้ไขคำที่พิมพ์ผิดโดยอัตโนมัติด้วย AutoCorrect

ในการพิมพ์เอกสารข้อความมีที่เนื้อหามาก ๆ บ่อยครั้งเราอาจพิมพ์คำพื้นฐานบางคำผิดเช่น พิมพ์ "yuo" ทั้ง ๆ ที่ต้องการพิมพ์เป็น "you" ในกรณีเช่นนี้ Writer จะแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสมบัตินี้เรียกว่า AutoCorrect

นอกจากนั้น หากเรามักพิมพ์คำบางคำเจาะจงผิดซ้ำกันบ่อย ๆ ก็อาจกำหนดให้แก้ไขคำผิดนั้นให้ทันทีโดยใช้ AutoCorrect ได้ด้วยเช่นกัน โดยเพิ่มคำให้โปรแกรม Writer รู้จัก ดังนี้

  1. เลือก Tools>AutoCurrect (เครื่องมือ>แก้ไขข้อผิดพลาดอัตโนมัติ)
  2. ป้อนคำที่มักพิมพ์ผิดในช่อง Replace (แทนที่) และคำที่ถูกต้องลงในช่อง With (ด้วย) และคลิกปุ่ม เพิ่มคำนั้นในรายการ
  3. คลิกปุ่ม เพื่อตกลง

ต่อไปเมื่อเราพิมพ์คำนั้นผิดโปรแกรม Writer ก็จะแทนด้วยคำที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ ดังตัวอย่างเมื่อใดที่เราพิมพ์คำว่า "อัตโนมัต" โปรแกรมจะแทนด้วยคำว่า "อัตโนมัติ" ตามที่กำหนด


หากเราต้องการยกเลิกการแก้ไขคำผิดบางคำ หรือยกเลิกคำที่ได้เพิ่มเข้าไป ให้กลับไป ที่หน้าต่าง AutoCorrect อีกครั้ง โดยเลือก Tools>AutoCorrect (เครื่องมือ>แก้ไขข้อผิดพลาดอัตโนมัติ) คลิกเลือกคำที่ต้องการยกเลิก และคลิกปุ่ม

สารบัญ

แก้ไข