โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตกแต่งข้อความโดยการใช้สี

เราสามารถกำหนดสีและสีพื้นให้กับข้อความในสไลด์ เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญและเพิ่มสีสันได้ โดยให้เราเลือกข้อความ และคลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อปรับสีข้อความที่ต้องการ

สารบัญ

แก้ไข