โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การย้ายข้อมูลในเซลล์

ถ้าเราพิมพ์ข้อมูลในตารางผิดช่องก็ไม่ต้องลบข้อมูลและพิมพ์ใหม่ให้เสียเวลา แต่สามารถย้ายข้อมูลที่พิมพ์ไปยังเซลล์อื่นได้เลย ซึ่งมี 2 วิธีที่เราสามารถเลือกใช้ได้ วิธีที่ 1 ใช้เมาส์

  1. เลือกเซลล์ที่ต้องการย้าย (ถ้าต้องการย้ายทีละหลายเซลล์ให้เลือกกลุ่มเซลล์ด้วยวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว)
  2. เลื่อน ไปที่ขอบของเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่เลือก จะเห็นว่า เปลี่ยนเป็น
  3. กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้และแดรกเมาส์ไปยังเซลล์ที่ต้องการวางข้อมูล
  4. เมื่อเราปล่อยเมาส์ ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปที่ตำแหน่งนั้น

วิธีที่ 2 ใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

  1. เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการย้าย
  2. คลิกปุ่ม (Cut) ในแถบเครื่องมือข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเซลล์ทั้งหมดจะหายไป
  3. คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการให้ข้อมูลย้ายมา
  4. คลิกปุ่ม (Paste) ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปที่ตำแหน่งนั้น

สารบัญ แก้ไข