โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เรียกข้อมูลที่บันทึกไว้กลับมาใช้งาน

เมื่อกลับเข้าสู่ Calc เราสามารถเรียกข้อมูลที่บันทึกไว้กลับมาใช้งานได้

  1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Open) จากแถบเครื่องมือ หรือใช้คำสั่ง File>Open (แฟ้ม>เปิด) หรือกดปุ่ม
  2. ระบุตำแหน่งเก็บสมุดงานที่ต้องการเปิดในกรอบ Look in: ชื่อสมุดงานจะปรากฏในกรอบรายการ
  3. คลิกเมาส์เลือกสมุดงานที่ต้องการเปิด# คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเปิดสมุดงานที่เราบันทึกไว้

สารบัญ แก้ไข