โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ลำดับเลขหน้า

เราสามารถใส่ลำดับเลขหน้าที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษได้ดังนี้

  1. เลือกคำสั่ง Insert>Fields>Page Number (แทรก>เขตข้อมูล>หมายเลขหน้า) เพื่อใส่เลขหน้าลงไปในเอกสาร
  2. เลขหน้าของเอกสารก็จะปรากฏตรงตำแหน่งของเคอร์เซอร์ที่วางอยู่บนเอกสาร จากนั้นให้กำหนดการวางแนวของเลขหน้าได้ดังนี้

นอกจากการแทรกลำดับหน้าแล้ว เมื่อเลือกคำสั่ง Insert>Fileds> ((แทรก>เขตข้อมูล) เราจะ เห็นตัวเลือกต่างๆ ที่นำมาแทรกเพิ่มได้ ดังนี้

สารบัญ

แก้ไข