โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ปรับความกว้างคอลัมน์และความสูงของแถว

ปรับความกว้างของคอลัมน์

แก้ไข

เมื่อเราพิมพ์ข้อความที่มีความยาวเกินขนาดความกว้างของเซลล์ จะทำให้ข้อความนั้นล้นออกมากินพื้นที่ของเซลล์ที่อยู่ติดทางขวาถ้าเซลล์ที่อยู่ทางขวานั้นว่าง แต่ถ้าเซลล์ที่อยู่ทางขวามีข้อมูลอยู่แล้ว Calc จะไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ล้นออกมาได้

สำหรับกรณีที่ข้อมูลเป็นตัวเลข ถ้าจำนวนหลักและทศนิยมมีความยาวมากกว่าความกว้างของเซลล์ Calc จะแสดง ######## แทนตัวเลขจำนวนนั้น ที่จริงแล้วข้อมูลไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ Calc ไม่สามารถนำมาแสดงได้ เพราะความกว้างของเซลล์นั้นน้อยเกินไป วิธีแก้คือปรับความกว้างของคอลัมน์นั้นเพิ่มขึ้น วิธีที่ 1 ปรับความกว้างของคอลัมน์โดยใช้เมาส์

  1. เลื่อน ไปยังชื่อคอลัมน์ที่ต้องการปรับความกว้าง ตรงเส้นแบ่งคอลัมน์ทางขวา จะเปลี่ยนเป็น
  2. กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ และแดรกเมาส์ไปทางขวาหรือซ้าย เพื่อปรับขนาดคอลัมน์
  3. เมื่อได้ความกว้างที่ต้องการให้ปล่อยเมาส์

TIP

ถ้าเราต้องการให้ Calc ปรับความสูงของแถวโดยอัตโนมัติ ให้พอดีแสดงข้อความในทุกๆ เซลล์ที่อยู่ในแถวนั้น ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 และดับเบิลคลิกเมื่อ เปลี่ยนเป็น

ถ้าเราต้องการปรับความสูงหลายแถวทีเดียวพร้อมกัน ในขั้นตอนที่ 1 ให้คลิกเมาส์ชื่อแถวทั้งหมดที่ต้องการปรับความสูงและเลื่อน ไปที่เส้นแบ่งแถวใดที่เลือกไว้ก็ได้ เมื่อเราปรับความสูงของแถวจะมีผลกับทุกแถวที่เลือกไว้ วิธีที่ 2 กำหนดความสูงของแถวโดยการระบุค่าเจาะจง

วิธีนี้เหมาะสำหรับในกรณีที่เราต้องการกำหนดความสูงของแถวอย่างเจาะจง ซึ่งการใช้เมาส์วิธีแรกทำได้ไม่สะดวก

  1. คลิกเมาส์ปุ่มขวาแถวที่ต้องการปรับความกว้างสูง แล้วเลือก Row Height (ความสูงแถว) จะเข้าหน้าต่าง Row Height (ความสูงแถว)
  2. กำหนดความสูงของแถวที่ต้องการในช่อง Height (ความสูง)
  3. คลิกเมาส์ปุ่ม

สารบัญ

แก้ไข