โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/โปรแกรม Writer ทำอะไรได้บ้าง

โปรแกรม OpenOffice.org Writer เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างและจัดการเอกสาร การแสดงกราฟ แผนภูมิแท่ง จดหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย

การสร้างเอกสารไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแต่ข้อความธรรมดา แต่เราสามารถตกแต่งเอกสารโดยใส่สีสันและรูปภาพเพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น และเน้นหัวข้อที่สำคัญโดยการใช้ตัวอักษรแบบต่าง ๆ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง นอกจากนั้นยังสร้างตารางที่สลับซับซ้อน และใช้กราฟเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการได้ สร้างจดหมายสำหรับงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้แบบฟอร์มจดหมายที่มีอยู่แล้ว นอกจากนั้นเรายังสามารถทำจดหมายเวียน เพื่อสร้างจดหมายที่มีข้อความเหมือนกันไปยังผู้รับต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

  • ความสามารถในการสร้างเอกสารด้วย Style ทำให้ควบคุมการสร้างได้สะดวก รวดเร็ว นำผลจาก Style ไปสร้างเป็นสารบัญ (Table of Content) ได้ง่าย
  • ความสามารถในการเลื่อนตำแหน่งด้วย Navigator ทำให้เลื่อนตำแหน่งไปยังตาราง หรือภาพ หรือกราฟที่ต้องการได้รวดเร็ว
  • เครื่องมือสร้างงานกราฟิกแบบ Vactor ที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับสิ่งพิมพ์ พร้อมทั้งภาพ Gallery หลากหลายหมวดภาพ และการนำเข้าภาพหลากฟอร์แมต
  • ความสามารถด้านการคำนวณ ทำให้คำนวณค่าต่างๆ ในตารางได้เสมือนกับทำงานในกระดาษคำนวณ (Spreadsheet)


สารบัญ

แก้ไข