โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การนำเสนองาน

เมื่อเราได้สร้างและเตรียมงานพรีเซนเตชั่นไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำเสนองานพรีเซนเตชั่น โดยการควบคุมการแสดงผลหน้าจอในขณะทำการพรีเซนต์ เช่น การใช้ปากกา การเปลี่ยนไปยังสไลด์แผ่นที่ต้องการ ดังหัวข้อต่อไปนี้

การแสดงสไลด์ด้วยมุมมองภาพนิ่งแสดง

แก้ไข

การแสดงสไลด์โดยใช้คอมพิวเตอร์นั้น เราสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ เลือกคำสั่ง Slide Show>Slide Show (การนำเสนอภาพนิ่ง>นำเสนอภาพนิ่ง) หรือคลิกเมาส์ที่ปุ่ม


กำหนดค่าการนำเสนอสไลด์

แก้ไข

หากเราต้องการนำเสนองานพรีเซนเตชั่นให้พิเศษมากขึ้น ก็สามารถทำได้โดยการเข้าไปกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้


ในกำหนดค่าการนำเสนอแบบพิเศษ มีตัวเลือกต่างๆ ได้แก่


การใช้ลูกศรและปากกาเน้นจุดสำคัญ

แก้ไข

ในปกติเราจะใช้ลูกศรเป็นตัวชี้ประกอบการบรรยาย แต่ถ้าหากเราต้องการจะขีดเขียนข้อความเพิ่มเติม หรือรูปต่างๆ เพื่อเน้นส่วนที่กำลังนำเสนออยู่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวชี้ให้เป็นปากกา ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้


นอกจากการนำเสนอสไลด์ในรูปแบบของ Impress แล้ว เรายังสามารถแปลงไฟล์งานที่มีเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ ได้ด้วย เช่น เป็นไฟล์ประเภท Flash (นามสกุล .swf) สำหรับนำขึ้นไปนำเสนอผ่านเว็บ เป็นต้น โดยหลังจากสร้างงานพรีเซนเตชั่นเสร็จแล้ว เราสามารถ Export งานออกมาเป็นไฟล์ Flash ได้ดังนี้


หลังจากนั้นโปรแกรม Impress จะแปลงงานพรีเซนเตชั่นภายในไฟล์ให้เป็นไฟล์ Flash นามสกุล swf ซึ่งจะรวมทุกสไลด์อยู่ในไฟล์เดียว สำหรับไฟล์ Flash ที่ได้เราสามารถนำไปทดลองเปิดได้บนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ การคลิกบนงานพรีเซนเตชั่นจะเป็นการเปลี่ยนไปยังหน้าสไลด์ถัดไป

สารบัญ

แก้ไข