การเมือง                          กีฬา                                ภูมิประเทศ
ไฟฟ้า จังหวัดในไทย ห้องเรียน 
ทิศทาง วิชา               อารมณ์ความรู้สึก
ธนาคาร ห้องน้ำ ความปรารถนา
รถยนต์ยานพาหนะ ยี่ห้อรถยนต์  ตัวเลขภาษาจีน
ลมฟ้าอากาศ ร้านค้า คำตรงกันข้าม
ฤดูกาล หน่วยวัด ร่างกายมนุษย์
เครื่องดนตรี ห้องนอน ขนาดและปริมาณ
สัตว์ ครอบครัว สัตว์เล็กและแมลง
แม่น้ำ ผลไม้ สี
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผัก ศาสนา
ดอกไม้ อุปนิสัย เครื่องดื่ม
นก เขตปกครอง โรค
ประเทศ อินเตอร์เน็ต ประกอบอาหาร
ธาตุ เสื้อผ้า อาชีพ
โรงพยาบาล อาหาร รูปร่างรูปทรง
เครื่องมือช่าง ของใช้สำนักงาน เครื่องปรุงรส
คณิตศาสตร์