ภาษาจีน/คำศัพท์/อารมณ์ความรู้สึก

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
情绪 qíngxù ฉิงซู่ อารมณ์
寂寞 jìmò จี้โม่ เหงา
丢脸         diūliǎn เตียวเหลี่ยน เสียหน้า
方便 fāngbiàn ฟางเปี้ยน สะดวก
开心 kāixīn คายซิน สบายใจ
舒服 shūfu ซูฝู่ สบาย
放心 fàngxīn ฟ่างซิน วางใจ
困难 kùnnán คุ่นหนาน ลำบาก
急忙 jímáng จี๋หมาง รีบร้อน
讨厌 tǎoyàn เถ่าเยี่ยน รำคาญ
难受 nánshòu หนานโซ่ว ไม่สบายใจ
满意 mǎnyì หม่านอี้ พอใจ
厌烦 yànfán เยี่ยนฝาน เบื่อ
可笑 kěxiào เข่อเสี้ยว น่าขัน
可恶 kěwù เข่ออู้ น่าเกลียด
可怕 kěpà เข่อพ่า น่ากลัว
灰心 huīxīn ฮุยซิน ท้อแท้
吃惊 chījīng ชือจิง ตกใจ
高兴 gāoxìng เกาซิ่ง ดีใจ
感动 gǎndòng ก่านต้ง ซาบซึ้ง
痛心 tòngxīn ท่งซิน เจ็บใจ
习惯 xíguàn สีก้วน เคยชิน
想念 xiǎngniàn เสี่ยงเนี่ยน คิดถึง
压力 yālì ยาลี่ ความกดดัน
hèn เฮิ่น เกลียด
担心 dānxīn ตานซิน กังวล
พ่า กลัว
心事 xīnshì ซินซื่อ ความในใจ

 ดูเพิ่ม

แก้ไข
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก