ภาษาจีน/คำศัพท์/สี

สีดำ hēi sè 黑色

สีฟ้า lán sè 蓝色

สีน้ำตาล zōng sè 棕色

สีเขียว lǜ sè 绿色

สีส้ม jú hóng sè 橘红色

สีม่วง zĭ sè 紫色

สีแดง hóng sè 红色

สีขาว bái sè 白色

สีเหลือง huáng sè 黄色

สีเทา huī sè 灰色

สีทอง jīn sè 金色

สีเงิน yín sè 银色