ภาษาจีน/คำศัพท์/เครื่องดื่ม

 ดูเพิ่ม แก้ไข

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
可乐 kělè เข่อเล่อ โค้ก
百事 bái shì ไป๋ซื่อ เปบซี่
可可 kěkě เคอเข่อ โกโก้
chá ฉา ชา
咖啡 kāfēi คาเฟย กาแฟ
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก