ภาษาจีน/คำศัพท์/ครอบครัว

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
祖父 zǔfù จู่ฟู่ ปู่
祖母 zǔmǔ จู๋หมู่ ย่า
外祖父 wàizǔfù ว่ายจู่ฟู่ ตา
外祖母 wàizǔmǔ ว่ายจู๋หมู่ ยาย
爷爷 yěyě เหยเหย่ ปู่
奶奶 nǎināi หน่ายนาย ย่า
外公 wàigōng ว่ายกง ตา
外婆 wàipō ว่ายโพ ยาย
父亲 fùqīn ปู่ชิน พ่อ

== ดูเพิ่ม
==
中文 ภาษาจีน
Note.svg ภาคผนวก