ภาษาจีน/คำศัพท์/การเมือง

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
独裁 dú cái ตู๋ฉาย เผด็จการ
共产党  gòng chǎn dǎng ก้งฉานต่าง พรรคคอมมิวนิสต์
革命 gé mìng เก๋อมิ่ง ปฎิวัติ
抗议 kàng yì ค่างอี้ ประท้วง
选举 xuǎn jǔ สวนจู่ร์ เลือกตั้ง
拉票  lā piào ลาเพี้ยว หาเสียง
贪污 tānwū ทานอู คอรัปชั่น
东盟  dōngméng ตงเหมิง อาเซียน
国营企业 guó yíng qǐ yè กั๋วอิ๋งฉี่เย่ รัฐวิสาหกิจ

ดูเพิ่ม แก้ไข

中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก

'