ภาษาจีน/คำศัพท์/ประกอบอาหาร

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
dùn ตุ้น ตุ๋น
zhēng เจิง นึ่ง
kǎo เข่า ปิ้ง,ย่าง
xūn ซุน อบ

 ดูเพิ่ม แก้ไข

中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก