ภาษาจีน/คำศัพท์/อุปนิสัย

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
冷静 lěngjìng เหลิ่งจิ่ง ใจเย็น
小气           xiǎoqì เสี่ยวชี่ น้อยใจ
坚决 jiānjué เจียนเจี๋ย ใจเด็ด
好心 hǎoxīn ห่าวซิน ใจดี
慷慨 kāngkài คางค่าย ใจกว้าง
大胆 dàdǎn ต้าต่าน ใจกล้า
狡猾 jiǎohuá เจี่ยวหวา เจ้าเลห์
认真 rènzhēn เริ่นเจิน จริงจัง
严肃 yánsù เหยียนซู่ ขรึม
懒惰 lǎnduò หลั่นตั้ว ขี้เกียจ
胆小 dǎnxiǎo ต๋านเสี่ยว ขี้ขลาด
抱怨 bàoyuàn เป้าเหยี่ยน ขี้บ่น
醉汉 zuīhàn จุ้ยห้าน ขี้เมา
健忘 jiànwàng เจี้ยนว่าง ขี้ลืม
顽皮 wánpí หวานผี ขี้เล่น
害羞 hàixiū ไห้ซิว ขี้อาย
坚强 jiāngqiáng เจียงเฉียง เข้มแข็ง

 ดูเพิ่ม

แก้ไข
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก