ภาษาจีน/คำศัพท์/ร่างกายมนุษย์

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
อวัยวะส่วนนอก外部器官
yǎn          เหยี่ยน           ตา
kǒu โข่ว ปาก
ěr เอ่อ หู
ปี๋ จมูก
tóu โถว ศีรษะ
头发 tóufà โถวฟ่า เส้นผม
liǎn เหลี่ยน หน้า
前额 qián é เฉียนเอ๋อ หน้าผาก
牙齿 yǎchǐ หยาฉื่อ ฟัน
牙龈 yǎyǐn หยาหยิ่ง เหงือก
shé เสอ ลิ้น
下巴 xià bā เซี่ยปา คาง
脖子 bózǐ ปอจือ คอ
胸部 xiōngbù โซวงปู้ หน้าอก
肚脐 dùqí ตู้ฉี สะดือ
腹部 fùbù ฟู่ปู้ ท้อง
bèi เป้ย หลัง
jiān เจียน ไหล่
yāo เยา เอว
臀部 túnbù ถุนปู้ สะโพก
屁股 pìgu พี่กู ก้น
jiǎo เจี่ยว เท้า
tuǐ ถุ่ย ขา
手掌  shǒuzhāng โส่วจาง ฝ่ามือ
拇指 mŭzhǐ หมูจื่อ  นิ้วโป้ง
食指 shízhǐ  สือจื่อ  นิ้วชี้
中指 zhōngzhǐ  จงจื่อ นิ้วกลาง
小指 xiáo zhǐ เสียวจื่อ นิ้วก้อย 
脚趾  jiáo zhǐ  เจี๋ยวจื่อ นิ้วเท้า
阴茎 yīnjīng อินจิง องคชาติ
อวัยวะส่วนใน内部器官
肋骨 lèigǔ เล่ยกู่ ซี่โครง
กู่ กระดูก
骨骼 gǔgé กู่เก๋อ โครงกระดูก
nǎo เหน่า สมอง
fèi เฟ่ย ปอด
心脏 xīnzàng ซินจาง หัวใจ
wèi เว้ย กระเพาะอาหาร
肝脏 gānzàng กานจ้าง ตับ
小肠 xiǎocháng เสี่ยวฉาง สำไส้เล็ก
大肠 dàcháng ต้าฉาง สำไส้ใหญ่
盲肠 mángcháng หมางฉาง ไส้ติ่ง
肛门 gāngmén กางเหมิน ทวารหนัก
肾脏 shèn เซิ่น ไต
子宫 zǐgōng จื่อกง มดลูก

 ดูเพิ่ม

แก้ไข
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก