ภาษาจีน/คำศัพท์/ฤดูกาล

 ดูเพิ่มแก้ไข

ฤดู พินอนิ คำอ่าน ความหมาย
季节  jì jié จี้เจี๋ย  ฤดูกาล 
冬天/冬季 dōng tiān/dōng jì ตงเทียน/ตงจี้ ฤดูหนาว
秋天/秋季  qiū tiān/qiū jì ชิวเทียน/ชิวจี้ ฤดูใบไม้ร่วง
夏天/夏季  xià tiān/xià jì เซี่ยเทียน/เซี่ยจี้ ฤดูร้อน
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก