ภาษาจีน/คำศัพท์/อาชีพ

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
1.厨师      chúshī

ชูซือ

พ่อครัว
2.画家     huàjiā ฮว่าเจีย จิตรกร
3.工程师      gōngchéngshī กงเฉินซือ วิศวกร
4.警察     jǐngchá จิ่งฉา ตำรวจ
5.歌手       gēshǒu เกอโซ่ว นักร้อง
6.记者       jìzhě จี่เจ่อ นักข่าว
7.翻译家    fānyìjiā ฟานอี้เจีย นักแปล
8.作家      zuòjiā จั้วเจีย นักประพันธุ์
9.飞行员     fēixíngyuán เฟยสิงเหยียน นักบิน
10.商人    shāngrén ซางเหริน นักธุรกิจ
11.空中小姐  kōngzhōngxiǎojiě คงจงเสียวเจี่ย แอร์โฮสเตส

 ดูเพิ่ม แก้ไข

中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก