ภาษาจีน/คำศัพท์/ความปรารถนา

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
失望 shīwàng ซือว่าง ผิดหวัง
足够 zúgòu จู๋โก้ว พอเพียง
shū ซู แย่
失败 shībài ซือป้าย        ล้มเหลว
落后 luòhòu ลั่วโฮ่ว ล้าหลัง
平安 píngān ผิงอาน สงบสุข
进步 jìnbù จิ้นปู้ ก้าวหน้า
爱情 àiqíng อ้ายฉิง ความรัก
yíng หญิง ชนะ
名誉 míngyù หมิงยู่ ชัยชนะ
安全 ānquán อานฉวน ปลอดภัย
荣幸 róngxìng หรงซิ่ง เป็นเกียรติ
友谊 yǒuyì โหย่วอี้ มิตรภาพ
发扬 fāyáng ฟาหยาง ยกย่อง
贫穷 píngqióng ผิงฉง ยากจน
和平 hépíng เหอผิง สันติภาพ
成功 chénggōng เฉินกง สำเร็จ
失去 shīqù ซือชู่ สูญเสีย
自由 zìyóu จื้อโหยว เสรีภาพ
丰富 fēngfù เฟิงฟู่ อุดมสมบูรณ์

 ดูเพิ่ม

แก้ไข
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก