คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
啄木鸟 Zhuómùniǎo จั๋วมู่เหนี่ยว นกหัวขวาน
鸵鸟 Tuóniǎo ถัวเหนี่ยว นกกระจอกเทศ
翠鸟 Cuì niǎo ชุ่ยเหนี่ยว นกกระเตน
鹌鹑 Ānchún อานฉุน นกกระทา
鸦鹃 Yā juān ยา จวน นกกระปูด
谷仓猫头鹰 Gǔcāng māotóuyīng กู่ชาง เมาโถวอิง นกแสก
鹈鹕 Tí hú ถีหู นกกระทุง
Guàn กว้าน นกกระสา

 ดูเพิ่ม

แก้ไข
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก