ภาษาจีน/คำศัพท์/กีฬา

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
曲棍球 qūgùnqiú ชวี่กุ่นฉิว ฮ๊อกกี้
举重 jǔzhòng จวี่จ้ง ยกน้ำหนัก
跳高 tiàogāo เที่ยวเกา กระโดดสูง
摔跤 shuāijiāo ซวาเจียว มวยปล้ำ
射击 shèjí เซ่อจี๋ ยิงปืน
击剑 jíjiàn จี๋เจี้ยน ฟันดาบ
赛跑 sàipǎo ไส้เผ่า วิ่งแข่ง
拳击 quánjí ฉวนจี๋ ชกมวย
美式足球 Měishìzúqiú เหม่ยซิ่อจู๋ฉิว อเมริกันฟุตบอล

 ดูเพิ่มแก้ไข

中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก

'