ภาษาจีน/คำศัพท์/แม่น้ำ

 ดูเพิ่มแก้ไข

ชื่อจีน พินอิน คำอ่าน ชื่อไทย
湄平河 Méi pínghé เหม่ยผิงเหอ แม่น้ำปิง
湄公河 Méigōnghé เหม่ยกงเหอ แม่น้ำโขง
黄河 Huánghé หวงเหอ แม่น้ำเหลือง
长江 Chángjiāng ฉางเจียง แม่น้ำแยงซีเกียง
伊洛瓦底江 Yīluòwǎdǐjiāng อีลั่วหวาตี่เจียง แม่น้ําอิระวดี
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก