กิมป์

(เปลี่ยนทางจาก GIMP)

ตำรานี้ จะสอนคุณใช้งาน Gimp โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ2มิติแบบ raster ที่คุณสามารถใช้ได้ฟรี! คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซท์ของ Gimp

The GIMP in action

เริ่มต้นกับ Gimp

แก้ไข

ภาพกราฟิก เป็นส่วนประกอบสำคัญที่เราต่างได้พบเห็นอยู่ในรูปแบบของแผ่นโฆษณา งานพรีเซนเตชั่น กล่องสินค้า และเว็บไซต์ต่างๆ ทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจในสิ่งที่นำเสนอ พร้อมกับเข้าชมและใช้บริการเหล่านั้น และที่ใกล้ตัวมากขึ้น คือ การตกแต่งภาพถ่าย ที่เราสามารถตกแต่งภาพในโอกาส และบรรยากาศต่างๆ ให้ออกมาอย่างน่าสนใจ ดังนั้นเนื้อหาในบทแรกนี้จะเริ่มต้นนำเสนอให้รู้จักกับภาพ กราฟิก การทำงานกับกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการสร้างงานกราฟิกของโปรแกรม GIMP

หลักการสร้างงานกราฟิกและการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน

แก้ไข

ในบทนี้ก็จะเป็นการแนะนำแนวทางในการสร้างงานกราฟิก ซึ่งจะเน้นถึงการสร้างชิ้นงานที่ได้จากการนำส่วนประกอบของภาพเป็นหลัก การใส่สีข้อความ และการจัดซ้อนภาพ ส่วนการตกแต่งภาพถ่าย การปรับสีในภาพ และการวาดภาพจะกล่าวในส่วนท้ายของเล่ม เพราะเนื้อหาส่วนแรกจะปูพื้นฐานการสร้างงานกราฟิกให้เข้าใจกันอย่างถูกต้องเสียก่อน รวมทั้งการใช้งานเครื่องมือวาดภาพ และลงสีต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการตกแต่งภาพ

การตัดแต่งภาพเฉพาะส่วน

แก้ไข

ถ้าเราจะตกแต่งภาพหรือตัดภาพบางส่วนไปใช้งาน โดยไม่ได้มีการตีกรอบกั้นบริเวณไว้อาจทำให้การทำงานผิดพลาดส่งผลให้ภาพออกมาไม่สวยก็เป็นได้ และในบทนี้จะทำให้เราสามารถเลือกตกแต่งบางส่วนของภาพที่ต้องการ หรือจะตัดบางส่วนของภาพออกไปปะซ้อนอยู่บนอีกภาพหนึ่งโดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ

การจัดวาง และปรับรูปทรง

แก้ไข

การสร้างข้อความตกแต่งภาพ

แก้ไข

การทำงานกับเลเยอร์

แก้ไข

เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์

แก้ไข

การวาดภาพ และระบายสี

แก้ไข

ความรู้เรื่องสี และการเลือกใช้สี

แก้ไข

การปรับแต่งภาพ

แก้ไข

ตกแต่งภาพด้วยการรีทัช

แก้ไข

การตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยฟิลเตอร์

แก้ไข

การนำภาพกราฟิกไปใช้งาน

แก้ไข

Workshop 1 ตกแต่งแก้ไขภาพที่มีตำหนิ

แก้ไข

เมื่อเราถ่ายภาพเราก็ต้องการให้ภาพที่ถ่ายออกมาดูดี แต่ถ้าภายในภาพมีรอยตำหนิ หรือภาพที่ได้ออกมาไม่สวยงามตามที่ต้องการ เราสามารถที่จะตกแต่งแก้ไขภาพด้วยโปรแกรม GIMP ซึ่งในเวิร์คช้อปนี้จะมีตัวอย่างการแก้ไขภาพถึง 3 แบบด้วยกัน คือ การลบริ้วรอยบนใบหน้า การปรับสีจืดให้ดูสดใสขึ้น และปรับภาพมืดให้ดูสว่างขึ้น

Workshop 2 เปลี่ยนรูปร่างของเชอรี่

แก้ไข

ความสามารถของโปรแกรม GIMP นอกจากจะสามารถตกแต่งภาพให้ดูสวยงามแล้ว ยังสามารถตกแต่งดัดแปลงภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริงได้ ดังตัวอย่างนี้จะเป็นการเปลี่ยนลักษณะของลูกเชอรี่กลมๆ ให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมได้ง่ายๆ

Workshop และการตั้งค่าอื่น ๆ

แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้ไข