Layer Mask นั้น ถ้าจะให้แปลแบบตรงๆก็จะได้ความหมายว่า หน้ากากของเลเยอร์ และหน้าที่ของ Layer Mask นั้นก็ตรงตามความหมายของมัน คือเป็นหน้ากากของเลเยอร์ ที่มาครอบไว้ให้เรากระทำกับเลเยอร์ได้โดยไม่กระทบกับภาพจริง

เลเยอร์ปกติ
เลเยอร์ที่ถูกเพิ่ม Layer Mask เข้าไป
ระบายสีลง Layer Mask จะให้ผลลัพธ์ออกมาคล้ายกับลบส่วนของภาพบนเลเยอร์จริงทิ้งไป
สีที่ระบายลงใน Layer Mask คุณสามารถเปิดดูได้โดยกด Layer > Mask > Show Layer Mask

วิธีใช้ Layer Mask

  1. เลือกเลเยอร์ที่ต้องการ
  2. คลิ๊กที่เมนู Layer > Mask > Add Layer Mask หรือคลิ๊กขวาที่เลเยอร์ที่ต้องการ เลือก Add Layer Mask เมื่อเลือกสร้าง Layer Mask ขึ้นมาแล้วที่เลเยอร์นั้นจะเกิดเป็นช่องเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก 1ช่อง ซึ่งช่องนั้นคือ Layer Mask ที่ Layer ซึ่งคุณใส่ Layer Mask ไว้คุณสามารถกระทำกับ Layer Mask ได้โดยไม่กระทบกับเลเยอร์จริงๆ

ถ้าหากคุณพอใจกับงานที่ทำลงไปแล้ว คุณสามารถยืนยันการกระทำได้ โดยกด Layer > Mask > Apply Layer Mask จะทำให้สิ่งที่คุณกระทำกับ Layer Mask นั้นเกิดขึ้นกับเลเยอร์จริง หรือหากคุณไม่พอใจกับสิ่งที่ได้ทำบน Layer Mask คุณสามารถยกเลิกได้โดยกด Layer > Mask > Delete Layer Mask โดยจะไม่กระทบกับเลเยอร์ปกติ

คุณสามารถประยุกต์การใช้งาน Layer Mask ได้กับงานที่ต้องแก้ไขบ่อยๆ และไม่อยากให้กระทบกับเลเยอร์ปกติ หากว่าคุณยังไม่มั่นใจในสิ่งที่ทำลงไป

สารบัญ

แก้ไข