กิมป์/การย้อนกลับการทำงานทีละขั้นตอน

ทันทีที่เราทำงานผิดพลาด เราสามารถทำการย้อนกลับไปยังการทำงานล่าสุดก่อนการผิดพลาด หรือย้อนกลับการทำงานทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงขั้นตอนที่ต้องการ โดยยกเลิกขั้นตอนที่เพิ่งทำผ่านมาด้วยคำสั่ง Edit>Undo State Change หรือกดคีย์ <Ctrl+Z>

สารบัญ แก้ไข