มีวิธีการเลือกสี 3 วิธี ได้แก่ การเลือกสีจาก Foreground/Background, การเลือกสีจากตัวอย่างด้วยเครื่องมือ Color Picker Tool และเลือกสีจาก Palette

เลือกสีจาก Foreground/Background แก้ไข

ทำได้โดยการคลิกที่โฟร์กราวนด์ หรือแบคกราวนด์ จะปรากฏหน้าต่าง Change Color ซึ่งเปรียบได้กับจานสีขนาดใหญ่ที่มีสีนับล้านๆ สีให้เราเลือก โดยเลือกตามสเปคตรัมสีที่ปรากฏ หรือตามการกำหนดค่าเป็นตัวเลข ดังนี้


เลือกสีจากเครื่องมือ Color Picker Tool แก้ไข

เป็นการเลือกสี โดยดึงสีจากสีต้นฉบับมากำหนดเป็นสีของโฟร์กราวน์ หรือแบคกราวน์


TIP :


เราสามารถเลือกสีเพื่อกำหนดเป็นสีของแบ็คกราวนด์ได้ โดยกดคีย์ <Ctrl> ขณะที่คลิกเลือกสี

กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Color Picker Tool


เราสามารถกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของเครื่องมือ Color Picker Tool ได้ที่ Tool Options ด้านล่างของหน้าต่าง Main Toolbox ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


เลือกสีจาก Palette แก้ไข

เป็นการเลือกสีโฟร์กราวนด์ และเลือกสีแบ็คกราวนด์ โดยการเปิดไดอะล็อก Palette ขึ้นมา ซึ่งจะมีพาเล็ตสีแบบต่างๆ เป็นเหมือนจานสีให้เราเลือกใช้สีจากจานสีนั้นได้


TIP :


เราสามารถเลือกสี เพื่อกำหนดเป็นสีของแบ็คกราวนด์ได้ โดยกดคีย์ <Ctrl> ขณะที่คลิกเลือกสี

สารบัญ แก้ไข