กิมป์/การซูมย่อ-ขยายภาพ

เราสามารถย่อ หรือขยายมุมมองของภาพโดยใช้เครื่องมือ Magnify Tool เครื่องมือนี้เป็นเหมือนแว่นขยาย ที่ช่วยขยายภาพให้เราตกแต่งได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังสามารถย่อภาพให้เล็กลงเพื่อดูภาพโดยรวมได้อีกด้วย

การซูมภาพ


เราสามารถขยายภาพที่นำเข้ามาให้ดูชัดเจนขึ้น โดยการใช้งานเครื่องมือ Magnify Tool ดังนี้


ถ้าต้องการซูมเฉพาะบางที่ ก็สามารถทำได้เหมือนกัน โดยลากเม้าส์ครอบเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการแบบนี้


การย่อภาพ


เมื่อเราต้องการย่อภาพให้เล็กลง ให้กดคีย์ <Ctrl> ค้างไว้ และคลิกเม้าส์ลงบนภาพ จากนั้นภาพจะค่อยๆ ถูกซูม ออกให้ดูเล็กลงตามจำนวนครั้งที่เราคลิกเม้าส์

สารบัญ

แก้ไข