กิมป์/การเทสีแบบไล่เฉดสีด้วย Blend Tool

การเทสีพื้นหลังภาพด้วยโทนสีเดียว เช่น สีแดง จะทำให้ผลงานดูแข็งๆ เรียบๆ แต่ถ้าลองไล่เฉดสีจากสีหนึ่งไปยังสีหนึ่ง เช่น สีฟ้าไปยังสีขาว จะช่วยให้ภาพดูแรงยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดการไล่เฉดสีได้ตามต้องการด้วย Blend Toolดังนี้


  1. คลิกเลือก Blend Tool
  2. กำหนดค่าของการเติมสีด้วย Blend Tool ใน Tool Options

Opacity กำหนดค่าความโปร่งแสงของสีที่เทลงไป


Mode กำหนดโหมดในการผสมสีระหว่างสีที่เทลงไปกับสีของภาพเดิม


Gradient กำหนดสี และลักษณะการไล่สี ถ้าคลิกเช็คบ็อกซ์ที่ Reverse จะเป็นการกลับด้านการไล่สี


Offset กำหนดความกว้างของการไล่สี ยิ่งใส่ค่าน้อยยิ่งมีการไล่สีที่กว้างมาก ถ้ากำหนดค่ามากจะมีการไล่สีที่แคบลง


Shape กำหนดรูปแบบในการไล่สี เช่น Linear เป็นการไล่สีในแนวเส้นตรง Radial เป็นการไล่สีในแนวเส้นรัศมีวงกลม เป็นต้น


Repeat กำหนดช่วงซ้ำในการไล่สีมี 3 แบบ คือ


o None เป็นการไล่สีแบบปกติตามที่กำหนดไม่มีช่วงซ้ำ


o Sawtooth wave เป็นการไล่สีไปทางเดียว


o Triangular Wave จะเป็นการไล่สีไป และไล่กลับมาเป็นสีแรกอีก


Dithering กำหนดความกลมกลืนในการไล่สีให้มีมากขึ้น


Adaptive supersampling กำหนดความคมชัดเพิ่มเติมให้กับการไล่สี


  1. คลิกลากเส้นเพื่อทำการลงสี

รูปแบบของการไล่สี (Shape) แก้ไข

สารบัญ แก้ไข