กิมป์/การลบภาพที่ไม่ต้องการ

จะใช้เครื่องมือ Eraser Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับลบส่วนประกอบภายในภาพที่ไม่ต้องการออก สามารถใช้งาน Eraser Tool ได้ดังนี้


  1. คลิกเลือก Eraser Tool
  2. กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือเพิ่มเติม

o Opacity กำหนดค่าความโปร่งแสงของรอยลบ


o Brush กำหนดลักษณะของหัวแปรงรอยลบ


o Scale กำหนดขนาดของหัวแปรงรอยลบ


o Brush Dynamics ตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น แรงกด (Pressure) ความไว(Velocity) หรือตั้งแบบสุ่ม (Random)


o Fade out กำหนดลักษณะเส้นรอยลบให้ค่อยๆ จางหายไป สามารถกำหนดระยะ Length เป็นความยาวของรอยลบที่ค่อยๆ จางหายไป


o Apply Jitter กำหนดความถี่/ห่างของหัวแปรงรอยลบเมื่อลากเส้นต่อเนื่อง


o Incremental กำหนดลักษณะความเข้มของการลบ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามแรงกด หรือถูกลบซ้ำไปเรื่อยๆ แต่จะลบได้สูงสุดแค่ 100% เท่านั้น


o Hard Edge กำหนดให้ขอบของรอยลบคมไม่มีการไล่สี ทำให้รอยลบดูแข็ง


o Anti erase กำหนดลักษณะการลบภาพโดยไม่ทำลายภาพต้นฉบับ จะใช้งานในเลเยอร์ภาพโหมด Alpha channel


  1. คลิกลบส่วนที่ไม่ต้องการบนภาพ

สารบัญ แก้ไข