กิมป์/หลักการสร้างงานกราฟิก

ก่อนอื่นเราต้องทำการวางแนวทางของชิ้นงานก่อนว่า จะนำเสนอเรื่องอะไร ใช้สี ภาพและข้อความอะไร เมื่อเราได้วางแนวทางของชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็จะมาทราบถึงแนวทางการสร้างชิ้นงานกันต่อ ซึ่งอาจจะไม่ตายตัวเสมอไปแต่ก็พอเป็นแนวทางสรุปโดยรวมได้ ดังนี้

1. การกำหนดพื้นหลังของภาพ


เป็นการกำหนดภาพ หรือสีพื้นหลัง โดยภาพหรือสีพื้นหลังที่ใช้นั้นควรมีโทนสีที่ให้อารมณ์และสื่อความหมายได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของชิ้นงาน (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)


2. การเลือกพื้นที่ภาพที่ใช้งาน


เป็นการตัด หรือคัดลอกบางส่วนของภาพต่างๆ ที่เราจะนำมาใช้ในชิ้นงานของเรา (ดูรายละเอียดในบทเรื่อง ”การแต่งและตัดภาพเฉพาะส่วน”


3. การจัดวางภาพให้เหมาะสม


เมื่อเรานำภาพส่วนประกอบมารวมกันในชิ้นงาน อาจมีบางภาพที่มีขนาด และมุมการจัดวางไม่ลงตัว เราก็สามารถขยาย หมุน และบิดภาพให้เข้ากัน (ดูรายละเอียดในบทเรื่อง “การจัดวาง และปรับรูปทรงภาพ”)


4. การใส่ข้อความ


เป็นการใส่ข้อความที่เป็นชื่อ เรื่อง หรือคำบรรยายต่างๆ เข้าไปตกแต่งเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดในบทเรื่อง “การสร้างข้อความตกแต่งภาพ”


5. การนำภาพส่วนประกอบมาจัดซ้อนกัน


นำภาพส่วนประกอบที่เลือกไว้ มาทำการซ้อนกัน โดยบางส่วนอาจจะอยู่ด้านบน หรือด้านล่าง ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ (ดูรายละเอียดในบทเรื่อง “การทำงานกับเลเยอร์”)


6. ตกแต่งทุกส่วนประกอบเข้ากันอย่างกลมกลืน


สุดท้าย เราจะพิจารณาภาพรวมชิ้นงานที่ได้ และปรับแต่งรายละเอียดของภาพประกอบแต่ละส่วนให้ดูกลมกลืนกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม (ดูรายละเอียดในบทเรื่อง “เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์”)

สารบัญ

แก้ไข