กิมป์/เลือกพื้นที่แบบอิสระ

การเลือกพื้นที่ในลักษณะนี้เหมาะกับภาพที่ไม่เป็นรูปทรงที่แน่นอนเหมือนรูปเรขาคณิต ดังนั้นการเลือกพื้นที่จะสามารถลากไปตามขอบภาพได้อย่างอิสระ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ

เลือกพื้นที่แบบอิสระด้วย Free Selection Tool แก้ไข

  1. คลิกเลือก Free Selection Tool
  2. กำหนดลักษณะการเลือกพื้นที่ใน Tool Options ดังนี้

Mode เลือกลักษณะการเลือกพื้นที่


แบบปกติ คือ จะทำการเลือกพื้นที่ใหม่ทุกครั้งเมื่อคลิกเลือกภาพ


การเลือกพื้นที่เพิ่ม เราสามารถเลือกพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมที่เลือกไว้แล้ว


การลบพื้นที่ เราสามารถลบพื้นที่ที่เราเลือกออกจากพื้นที่ที่เลือกไว้เดิม


การเลือกพื้นที่ร่วมกัน คือ เมื่อเราคลิกเลือกพื้นที่ครั้งต่อไป จะเป็นการเลือกพื้นที่ในส่วนของพื้นที่เดิมที่ซ้อนทับกับส่วนที่เราเลือกใหม่


Antialiasing จะเป็นการกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดความกลมกลืนขอบภาพให้มีมากขึ้น


Feather edges กำหนดความฟุ้งเบลอของขอบการเลือกพื้นที่


  1. คลิกเม้าส์เลือกพื้นที่

เลือกพื้นที่แบบชิดขอบด้วย Scissor Tool แก้ไข

สำหรับภาพที่มีขอบคมชัด และสีของเส้นขอบต่างกับพื้นหลังของภาพอย่างชัดเจน เราสามารถใช้ Scissor Tool เลือกพื้นที่ โดยจะติดหนึบเข้ากับแนวขอบภาพได้อย่างง่ายดาย ดังนี้


  1. คลิกเลือก Scissor Tool
  2. กำหนดลักษณะการเลือกพื้นที่ใน Tool Options ดังนี้

Mode เลือกลักษณะการเลือกพื้นที่


แบบปกติ คือ จะทำการเลือกพื้นที่ใหม่ทุกครั้งเมื่อคลิกเลือกภาพ


การเลือกพื้นที่เพิ่ม เราสามารถเลือกพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมที่เลือกไว้แล้ว


การลบพื้นที่ เราสามารถลบพื้นที่ที่เราเลือกออกจากพื้นที่ที่เลือกไว้เดิม


การเลือกพื้นที่ร่วมกัน คือ เมื่อเราคลิกเลือกพื้นที่ครั้งต่อไป จะเป็นการเลือกพื้นที่ในส่วนของพื้นที่เดิมที่ซ้อนทับกับส่วนที่เราเลือกใหม่


Antialiasing จะเป็นการกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดความกลมกลืนขอบภาพให้มีมากขึ้น


Feather edges กำหนดความฟุ้งเบลอของขอบการเลือกพื้นที่


Show interactive boundary ขณะเลือกพื้นที่ (ก่อนทำการคลิกเพื่อตกลงใช้การเลือกพื้นที่) จะแสดงขอบเขตการเลือกจริงที่คำนวณแล้ว เพราะปกติถ้าไม่เลือกอ็อบชั่นนี้ การคลิกเลือกเส้นขอบจะเป็นเส้นตรงก่อน เมื่อปล่อยเม้าส์จึงเห็่นผลลัพธ์เส้นขอบการเลือก


  1. คลิกเลือกพื้นที่จนครบ และคลิกที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการเลือกพื้นที่
  2. คลิกภายในพื้นที่ที่เลือก เพื่อตกลงเลือกพื้นที่ที่เลือก

TIP


ขณะที่เราคลิกเลือกขอบภาพ ก่อนที่จะคลิกเพื่อตกลงเลือกพื้นที่เป็นเส้นประ หากเราเลือกตำแหน่งของภาพผิดพลาด เราสามารถคลิกที่ รอยต่อของเส้นขอบ เพื่อแก้ไขการเลือกพื้นที่ได้

สารบัญ แก้ไข