เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/sub object

ในการทำงานกับโปรแกรมสร้างโมเดล 3มิตินั้น คุณจะต้องทำความเข้าใจกับส่วนประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาจนเกิดเป็นวัตถุให้ได้เสียก่อน เพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถจัดการกับโมเดล3มิติได้ง่ายยิ่งขึ้น

ส่วนประกอบต่างๆของออพเจค 3มิติ

ส่วนประกอบต่างๆ

แก้ไข

Pivot point คือจุดอ้างอิงของวัตถุ3มิติ ในแต่ละชิ้น หมายถึง วัตถุ3มิติ1ชิ้นจะมี Pivot อยู่1จุด Pivot จะเป็นจุดอ้างอิงของวัตถุนั้นๆในการกระทำทุกอย่างกับวัตถุที่จะต้องอ้างอิงถึงจุด Pivot หรือแม้แต่การบอกตำแหน่งของวัตถุ ก็จะบอกอ้างอิงจากจุด Pivot เช่นการ Move(ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการเคลื่อนย้าย), Rotate(ใช้ Pivot เป็นจุดหมุน), Scale(ใช้ Pivot เป็นจุดศูนย์กลางในการย่อ/ขยาย) ยกเว้นการแก้ไขในรายละเอียด (แก้ไขใน Edit mode) ของวัตถุซึ่งจะไม่ได้อ้างอิงกับจุด Pivot

Vertex คือจุดที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในวัตถุแต่ละชิ้น เป็นตัวที่ใช้กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นและส่วนปลายของเส้น Vertex จะเป็นจุดซึ่งมองไม่เห็นเมื่อเรนเดอร์ออกมา เพราะจุด Vertex นั้นไม่ได้มีมิติความกว้างหรือความหนาแต่อย่างใด เป็นเพียงจุดๆหนึ่งเท่านั้น

Edge คือเส้นซึ่งประกอบขึ้นมาจากจุด Vertex 2จุด ประกอบขึ้นมาเป็นเส้นหนึ่งเส้น Edge นั้นจะคล้ายกับ Vertex ตรงที่ไม่มีมิติความหนา แต่ว่ามีระยะทางและทิศทาง

Face คือส่วนหนึ่งของวัตถุที่มีมิติความกว้างความยาวแต่ไม่มีความหนา Face ประกอบขึ้นมาจาก Edge ไม่น้อยกว่า3ชิ้น ซึ่งการนำเส้น Edge 3เส้นมาต่อกันนั้นหมายความว่าจะทำให้เกิดเป็น Face ในรูปสามเหลี่ยม ถ้านำเส้น 4เส้นมาเรียงกัน ก็จะได้ออกมาเป็น Face สี่เหลี่ยม

องค์ประกอบหลักๆในโมเดล3มิตินั้นก็จะมีดังที่ได้กล่าวมา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เมื่อนำมาประกอบกันให้เป็นรูปเป็นร่างก็จะได้รูปทรงของโมเดลตามที่ต้องการ และการกระทำหรือแก้ไของค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็คือการแก้ไขรูปทรงของวัตถุนั่นเอง

สารบัญ

แก้ไข

อธิบาย

แก้ไข

Step by step

แก้ไข

Python Script

แก้ไข

คำสั่ง

แก้ไข