เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/Subsurf

กล่องการตั้งค่า Subsurf
ออพเจค Susan ที่ถูก Subsurf ที่ละระดับ

Subsurf มาจากคำว่า Subdivision surface เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเพิ่มพื้นผิวของออพเจคให้มากขึ้น นั่นหมายถึงออพเจคของคุณจะมีความละเอียดมากขึ้นด้วย แต่ความละเอียดที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่สงผลกระทบต่อออพเจคจริงๆ จะเป็นเพียงการเพิ่มพื้นผิวเพื่อใช้ในการแสดงผลของออพเจคให้มีความละเอียดขึ้นเท่านั้น

วิธีใช้

แก้ไข

เลือก Object ที่ต้องการ โดยให้อยู่ใน object mode ด้วย จากนั้นกด F9 ที่ Botton window จะเข้าสู่แถบ Editing ที่ปุ่ม Add modifier ให้เลือก Subsurf จากนั้นตั้งค่าตามต้องการ

สารบัญ

แก้ไข

อธิบาย

แก้ไข

Step by step

แก้ไข

Python Script

แก้ไข

คำสั่ง

แก้ไข