เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/3D Transform Widget

3D Transform Widget เป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่เพิ่งจะมีขึ้นมาใน Blender เวอร์ชั่น 2.37 เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับช่วยในการ Move, Rotate และ Scale ซึ่งจะมีแนวแกนขึ้นมาช่วยในการกระทำกับวัตถุ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อจะกระทำกับวัตถุ ด้วยคำสั่งที่ได้กล่าวมา

3D Transform Widget บนกล่องสี่เหลี่ยม

เมนูของ 3D Transform Widget แก้ไข

 
เมนูของ 3D Transform Widget บนแถบเมนู 3d View

3D Transform Widget จะมีเมนูคำสั่งอยู่ที่ แถบเมนูของ 3d View ซึ่งจะให้เราเลือกได้ว่าจะใช้คำสั่งใดในเครื่องมือ 3D Transform Widgetและจากเมนูของ 3D Transform Widget เราสามารถเลือกใช้คำสั่งแต่ละคำสั่งผ่านทางเมนูของ 3D Transform Widget ได้โดยตรง โดยการเลือกจากไอคอนต่างๆของเมนู การเลือกคำสั่งแต่ละคำสั่ง จะทำให้การแสดงผลของ 3D Transform Widget แตกต่างกันออกไปตามแต่คำสั่งที่เราเลือก

ความหมายของไอคอนต่างๆ (จากรูปเมนูของ 3D Transform Widget ซ้ายไปขวา)

  • แสดง/ไม่แสดงไอค่อน
  • Move
  • Rotate
  • Scale
  • เลือกรูปแบบแกนว่าจะใช้ Local หรือ Global
 
สั่ง Move ด้วย 3D Transform Widget
 
สั่ง Rotate ด้วย 3D Transform Widget
 
สั่ง Scale ด้วย 3D Transform Widget
 
สั่ง Move local ด้วย 3D Transform Widget
 
สั่ง Move global ด้วย 3D Transform Widget


คีย์ลัด แก้ไข

คำสั่งของ 3D Transform Widget มีคีลัดให้เราสามารถสั่งงานได้ผ่านทางคีย์บอร์ดโดยตรง โดยไม่ต้องไปเลือกจากไอคอนที่แถบเมนู

คำสั่ง คีย์ลัด
Ctrl + space เรียกเมนูคำสั่งของ 3D Transform Widget
Alt + space เรียกเมนูของ Local / Global
Ctrl + Alt + G Move ด้วย 3D Transform Widget
Ctrl + Alt + R Rotate ด้วย 3D Transform Widget
Ctrl + Alt + S Scale ด้วย 3D Transform Widget

Combo แก้ไข

 
3D Transform Widget แบบ Combo

คำสั่งของ 3D Transform Widget นั้นนอกจากจะเลือกใช้คำสั่งต่างๆได้แล้ว เรายังสามารถเลือกให้แสดงผลคำสั่งทุกคำสั่งรวมกันได้ด้วย โดยการสั่ง Ctrl + space จะมีเมนูขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Combo

วิธีใช้ แก้ไข

วิธีการใช้งาน3D Transform Widget นั้นง่ายมาก โดยการนำเมาส์ไปดึงตามแกนต่างๆแล้วลาก เช่นถ้าดึงเครื่องหมาย ซึ่งอยู่ในแกน X ของคำสั่ง Move ก็จะเป็น Move ในแกน X สำหรับ Rotate และ Scale ก็เช่นเดียวกัน

ปรับแต่งค่า แก้ไข

การปรับแต่งค่าของ 3D Transform Widget สามารถทำได้ผ่านทางหน้าต่าง User Preferences > View & Controls > 3D Transform Widget โดยจะมีค่าต่างๆให้ตั้งดังนี้ Size = ขนาดของเครื่องมือ, Handle = ขนาดของสัญลักษณ์ของคำสั่ง, Hotspot = ความห่างของการคลิ๊กสั่งงานจากสัญลักษณ์ (เลขมาคลิ๊กใกล้ๆสัญลักษณ์ก็สั่งได้ เลขน้อยต้องคลิ๊กให้โดยสัญลักษณ์ ถึงสั่งงานได้)

สารบัญ แก้ไข

อธิบาย แก้ไข

Step by step แก้ไข

Workshop แก้ไข

Python Script แก้ไข

คำสั่ง แก้ไข

 
การตั้งค่าของ 3D Transform Widget