เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/MB Pawn

Blender

Pawn เป็นตัวหมากรุกตัวหนึ่งในหมากรุกสากลซึ่งเป็นหมากตัวที่มีฐานะน้อยที่สุด ครับ เราจะมาศึกษาการ ทำโมเดลรูป Pawn กันในอีกสไตล์ครับ

ภาพที่เสร็จแล้ว

ภาพที่ 1

รูปที่ 1

ภาพที่ 2

รูปที่ 2

1. เปิดโปรแกรม Blender ขี้นมาก่อน แล้วคุณจะพบกับ กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้คุณกดปุ่ม Tab บนคีย์บอร์ด เพื่อเข้าสู่ [EditMode], จากนั้นลบจุดที่มีออกให้หมด โดยเริ่มจากการเลือกจุดทุกด้วยการกด shift ค้างไว้ แล้ว click ขวาที่จุดทุกจุด จากนั้นกดที่ตัว X เลือก Vertices เพื่อลบจุดที่มีออกให้หมด

ภาพที่ 3

รูปที่ 3

2. กด Numpad 1 บนคีย์บอร์ด เพื่อดูมุมมองด้านหน้าของ 3D view

ภาพที่ 4

รูปที่ 4

3. กด Space ตามด้วย Add >> Circle

ภาพที่ 5

รูปที่ 5

4. จากนั้นทำการลบจุดที่ไม่ต้องการออกโดยกด Shift ค้างไว้ แล้วคลิ๊กขวา จุดที่ต้องการลบออก แล้วกด X เลือก Vertices ให้เหลือดังรูปที่ 5. ถ้าทำผิดพลาดในขั้นตอนใด สามารถกด u/U เพื่อ undo/redo ได้ (version หลังๆ จะใช้ ctrl-Z เพื่อ undo)

ภาพที่ 6

รูปที่ 6

5. ทำการ คลิ๊กขวาเพือทำการเลือกที่จุดล่างสุดของรูป

ภาพที่ 7

รูปที่ 7

ภาพที่ 8

รูปที่ 8

ภาพที่ 9

รูปที่ 9

6. กด Ctrl แล้วคลิ๊ก พื้นที่ดังรูป จะเกิดเส้นตรงให้เราโดยอัตโนมัติ ทำเช่นนี้ไปจนถึงรูปที่ 9

ภาพที่ 10

รูปที่ 10

7. ทำการเพิ่มวงกลมขึ้นมาอีกรอบแล้วตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก จากนั้น ทำการ Move โดยกด Ctrl + Space ให้เข้าที่ดังรูป ที่ 10

ภาพที่ 11

รูปที่ 11

8. ทำเหมือนขั้นตอนที่ 6

ภาพที่ 12

รูปที่ 12

9. ปรับจุดต่างๆ เข้าที่ดังรูปที่ 12

ภาพที่ 13

รูปที่ 13

10. กด Numpad 7 เพื่อเข้าไปสู่มุมมองด้านบน, กด A เพื่อเลือกจุดทุกจุด, จากนั้น กด F9 ดูที่ช่อง Mash Tools ปรับค่าดังรูปที่ 13 แล้วคลิ๊กที่ Spin

ภาพที่ 14

รูปที่ 14

ภาพที่ 15

รูปที่ 15

12. จะเกิดผลลัพท์ดังรูปที่ 14 - 15 (กด z เพื่อสลับมุมมอง แบบพื้นผิว กับ แบบ wireframe, ส่วนรูปที่ 15 เป็นรูปที่ออกจาก edit mode เข้าสู่ object mode แล้ว)

ภาพที่ 16

รูปที่ 16

13. ปรับสี โดย กด F5 สังเกตดูที่ช่อง Material ข้างๆปุ่ม Col จะเป็นที่ๆ สามารถเปลี่ยนสีของวัตถุของคุณได้

สารบัญ แก้ไข

อธิบาย แก้ไข

Step by step แก้ไข

Workshop แก้ไข

Python Script แก้ไข

คำสั่ง แก้ไข