เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/model wine glass

เมื่อเปิดขึ้นมาเจอหน้าแรกแล้ว ให้กด Tab เพื่อเข้า Edit mode เลยครับ กด b เพื่อเข้าสู่เครื่องมือ Select ครับ จากนั้นลากครอบจุด ทั้งหมดของวัตถุตามภาพเลยครับ จากนั้นกดที่ตัว x เลือก Vertices เพื่อลบจุดทั้งหมดออกไป
กด numpad 1 เพื่อดูมุมมองด้านหน้าครับ เสร็จแล้วจะได้มุมมองตามภาพครับ
ให้กด Ctrl+คลิ๊กซ้าย โดยเริ่มจาก จุดบนหรือจุดล่างก็ได้
จากนั้นปรับจุดต่างๆให้ดูสวยงามคล้ายแก้วก่อน
ทีนี้จุดสำคัญต่อไปคือทำจุดปลายทังสองข้างให้ตรงกัน เพราะเดียวสั่งให้วนแล้วจะดูเหมือนเส้นไม่ปิดครับ ให้จับจุดตรงปลายจุดใดจุดหนึ่งก่อน เอาจุดเดียวนะครับ เมื่อเลือกแล้ว ให้กด Space bar/Transform/Properties
จากนั้น ให้ดูช่อง Vertex X กด Shif ค้างไว้ แล้วคลิ๊กลงไป เปลี่ยนค่าเป็น 0 แล้ว Enter ครับ เสร็จแล้วทำแบบเดียวกับอีกจุดด้วยครับ
กด b เพื่อเข้าคำาสั่ง Select เลือกจุดทั้งหมด
กด 7 ที่ Numpad เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านบน จากนั้นให้ตั้งค่าตามนี้แล้วกดที่ Spin ก่อนกดให้เช็คที่เครื่องหมายวงกลม ที่มสีขาวสลับแดงนะครับ จะต้องให้อยู่ตรงกลางของจุดที่จะหมุน (ถ้าไม่อยู่กลาง ให้คลิ๊กซ้ายที่ใกล้ๆจุดหมุนของแล้ว แล้วกด Space bar > Transform > Snap > Cursor -> Grid)
เสร็จแล้วจะได้แบบนี้
เรนเดอร์ดูครับ อาจใส่ Subsurf ซะหน่อยให้ดูนุ่มนวลขึ้น

สารบัญ

แก้ไข

อธิบาย

แก้ไข

Step by step

แก้ไข

Python Script

แก้ไข

คำสั่ง

แก้ไข