เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/Viewing in 3d view

ปรับเปลี่ยนมุมมองใน 3d view

ในมุมมอง 3d View ของ Blender นั้น จะใช้สำหรับดูโมเดลที่เราสร้างในมุมมองต่างๆ ซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองได้ตามต้องการ ด้วยคำสั่งต่างๆที่ใช้สำหรับปรับแต่งมุมมองที่ Blender มีไว้ให้ โดยการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดของคุณในการปรับแต่ง หรือในบางคำสั่งคุณอาจใช้ได้ทั้งเมาส์ และคีย์บอร์ดร่วมกัน เพื่อจัดการกับมุมมองของคุณ

จัดการกับมุมมองด้วยเมาส์

แก้ไข

เราสามารถจัดการกับมุมมองโดยใช้ เมาส์คลิ๊ก หรือในบางคำสั่งต้องใช้คู่กับบางปุ่มบนคีย์บอร์ด ดังตารางข้างล่าง

คำสั่ง ผลลัพธ์
Scroll up Zoom in
Scroll down Zoom out
Middle หมุนมุมมอง ตามทิศทางของเมาส์
Shift + Middle เลื่อนภาพ ตามทิศทางของเมาส์
Ctrl + Middle Zoom in , Zoom out ตามความเร็วของการขยับเมาส์
Shift + Scroll up เลื่อนภาพขึ้น
Shift + Scroll down เลื่อนภาพลง
Ctrl + Scroll up เลื่อนภาพไปทางขวา
Ctrl + Scroll down เลื่อนภาพไปทางซ้าย
  • Scroll = กลิ้งลูกกลิ้งเมาส์
  • Middle = คลิ๊กเมาส์ปุ่มกลาง

จัดการกับมุมมองด้วย Numpad

แก้ไข

Numpad คือกลุ่มของปุ่มกดบนคีย์บอร์ด ที่มีการจัดวางเป็นลักษณะของตัวเลข คล้ายปุ่มกดบนคีย์บอร์ด คุณสามารถกดปุ่มเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบที่คุณต้องการ โดยก่อนที่จะทำการกดนั้น คุณต้องนำเมาส์ไปวางเหนือหน้าต่างที่คุณต้องการจะสั่งเสียก่อน แล้วค่อยกดปุ่มคำสั่ง

คำสั่ง ผลลัพธ์
1 มุมมองจากด้านหน้า
2 หมุมมุมมองลง
3 มุมมองจากด้านขวา
4 หมุนมุมมอง ทวนเข็มนาฬิกา
5 เปลี่ยนมุมมองเป็น Perspective และเปลี่ยนกลับ
6 หมุนมุมมอง ตามเข็มนาฬิกา
7 มุมมองจากด้านบน
8 หมุนมุมมองขึ้น
0 มุมมองจากกล้อง
Ctrl + 2 เลื่อนมุมมองลง
Ctrl + 4 เลื่อนมุมมองไปทางขวา
Ctrl + 6 เลื่อนมุมมองไปทางซ้าย
Ctrl + 8 เลื่อนมุมมองลง
/ สลับมุมมองระหว่าง Global view และ Local view

กระทำกับเฉพาะ วัตถุที่ถูกเลือก

+ = ซูมเข้า

- = ซูมออก

สารบัญ

แก้ไข

อธิบาย

แก้ไข

Step by step

แก้ไข

Python Script

แก้ไข

คำสั่ง

แก้ไข