เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/object transparent

บทนี้จะแนะนำวิธีทำออพเจคให้โปร่งใสครับ ขั้นแรก ให้เลือกออพเจคที่ต้องการก่อน กด F9 ที่ Botton window จะเข้าสู่หน้าจัดการรายละเอียดของออพเจค ให้เพิ่มค่า Alpha ลงไป (ค่า Alpha น้อยมากก็ใสมาก) และเลือกค่า Ztransp

ตั้งค่า Alpha และเลือกค่า Ztransp
ผลลัพภ์หลังจากการตั้งค่า

สารบัญแก้ไข

อธิบายแก้ไข

Step by stepแก้ไข

Workshopแก้ไข

Python Scriptแก้ไข

คำสั่งแก้ไข