ตำราอาหาร:นโยบาย

ตำราอาหาร | หน้าช่วยเหลือ

หน้านี้อธิบายถึงนโยบายสำหรับหน้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับตำราอาหาร คู่มือการใช้งานนี้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวลาเพื่อสะท้อนถึงมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้ามีส่วนร่วมของตำราอาหาร

การจัดรูปแบบของสูตรอาหารแก้ไข

สูตรอาหารควรได้รับการจัดรูปแบบตามแม่แบบสูตรอาหาร

หน้าที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข

หน้าที่ต้องการปรับปรุงควรติดป้ายระบุด้วแม่แบบ {{ปรับปรุงอาหาร}} และจะปรากฎใน หมวดหมู่:หน้าตำราอาหารที่ต้องการปรับปรุง เมื่อสูตรอาหารได้รับการปรับปรุงอย่างเพียงพอแล้ว ควรนำแม่แบบออก

แนวทางการตั้งชื่อแก้ไข

หน้าตำราอาหารแก้ไข

ชื่อแก้ไข

สูตรอาหารควรตั้งชื่อตามชื่อดั้งเดิม ต้นกำเนิดหรือส่วนผสมของสูตรอาหาร หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อสูตรอาหารตามชื่อบุคคล เว้นแต่เป็นสูตรอาหารที่เป็นที่รู้จักในชื่อนั้น

ชื่อสูตรอาหารที่มีอักขระพิเศษ (เช่น เครื่องหมายเสริมสัทอักษร ฯลฯ) ควรสะกดด้วยอักขระแอสกี (ASCII) แบบทั่วไปเป็นหลักและควรสร้างการเปลี่ยนทางที่มีอักขระพิเศษรวมอยู่

อาหารพิเศษแก้ไข

สูตรอาหารพิเศษที่มีการปรับเปลี่ยนจากสูตรอาหารปกติไปอย่างมากควรที่จะระบุชื่อตามการกำหนดอาหารลงในเครื่องหมายวงเล็บต่อหลังชื่อสูตรอาหาร เช่น ตำราอาหาร:ผัดกะเพรา ที่เปลี่ยนเป็นอาหารมังสวิรัติควรตั้งชื่อเป็น ตำราอาหาร:ผัดกะเพรา (มังสวิรัติ), ตำราอาหาร:บราวนี ที่เปลี่ยนเป็นอาหารปลอดกลูเตนควรตั้งชื่อเป็น ตำราอาหาร:บราวนี (ปลอดกลูเตน), ตำราอาหาร:นมปั่น ที่เปลี่ยนเป็นอาหารปลอดแล็กโทสควรตั้งชื่อเป็น ตำราอาหาร:นมปั่น (ปลอดแล็กโตส) สูตรที่เป็นอาหารพิเศษ แต่มีชื่อเฉพาะอยู่แล้วไม่ควรที่จะใช้ชื่อในลักษณะนี้ แต่ควรเพิ่มลงในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สูตรอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยควรที่จะระบุเพิ่มลงแต่ในหน้าสูตรเพียงอย่างเดียว

สูตรอาหารที่ซ้ำกันและหน้าแก้ความกำกวมแก้ไข

เมื่อมีสูตรอาหารประเภทเดียวมากกว่าหนึ่งสูตร มีหลายวิธีในการจัดการ ดังนี้

 1. ถ้าสูตรอาหารอันใดอันหนึ่งมีคุณภาพต่ำ ให้ลบออก
 2. ถ้าสูตรอาหารอันใดอันหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นอีกสูตรอาหารอื่น ให้รวมไว้ในส่วนสูตรอื่นและลบเนื้อหาเดิมออก
 3. สามารถสูตรอาหารนั้นสามารถรวมกันเป็นสูตรเดียวได้ ให้ผสานและลบเนื้อหาเดิมออก
 4. สร้างหน้าแก้ความกำกวมสำหรับอาหารที่มีชื่อเหมือนกันแต่มีรูปแบบที่ต่างกัน (เพิ่มแม่แบบ {{cookdp}} ในส่วนบน) และตั้งชื่อสูตรอาหารเป็นชื่อเฉพาะในแต่ละสูตร

ในกรณีสุดท้าย ชื่อที่ใช้แก้ความกำกวมควรที่จะอธิบายคุณสมบัติเฉพาะของสูตรอาหารให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น หน้าแก้ความกำกวมของ ตำราอาหาร:ปาท่องโก๋ ซึ่งลิงก์ไปยัง ตำราอาหาร:ปาท่องโก๋ (อิ่วจาก้วย), ตำราอาหาร:ไป๋ถังกั่ว และ ตำราอาหาร:ปาท่องโก๋สเปน เป็นต้น ถ้าไม่มีวิธีการอธิบายสูตรอาหารที่เหมาะสม ควรใช้เลขอารบิกต่อท้าย เช่น ตำราอาหาร:ต้มยำ 2

หมวดหมู่ตำราอาหารแก้ไข

สำหรับการจัดหมวดหมู่สูตรอาหารให้จัดจำแนกตามส่วนผสม ต้นกำเนิด การกำหนดอาหาร ประเภทมื้ออาหารและประเภทสูตรอาหาร หมวดหมู่มักอยู่ในรูปแบบ "สูตรอาหาร___" ตัวอย่างเช่น

สำหรับการจัดหมวดหมู่ส่วนผสมอาหาร ตัวอย่างเช่น

แม่แบบเกี่ยวกับตำราอาหารแก้ไข

ดูเพิ่มที่ หมวดหมู่:แม่แบบตำราอาหาร
แม่แบบ การแสดงผล ตำแหน่งในหน้า
{{นำทางอาหาร}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม

ส่วนบนของหน้า
{{สูตรอาหาร}}

ตำราอาหาร | ส่วนผสม | สูตรอาหาร
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:สูตรอาหาร

ส่วนบนของหน้า ใส่แทน {{นำทางอาหาร}}
{{ส่วนผสม}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ส่วนผสม

ส่วนบนของหน้า
{{หน่วย}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | หน่วยการวัด
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ตำราอาหาร/หน่วยการวัด

ส่วนบนของหน้า
{{เทคนิค}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เทคนิคการทำอาหาร
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:เทคนิคการทำอาหาร

ส่วนบนของหน้า
{{อาหารพิเศษ}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | อาหารพิเศษ
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:อาหารพิเศษ

ส่วนบนของหน้า
{{หน้าช่วยเหลือตำราอาหาร}}

ตำราอาหาร | หน้าช่วยเหลือ
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ตำราอาหาร/หน้าช่วยเหลือ

ส่วนบนของหน้า
{{หน้าพิเศษตำราอาหาร}}

ตำราอาหาร | หน้าพิเศษ
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ตำราอาหาร/หน้าพิเศษ

ส่วนบนของหน้า
{{ธัญพืช}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เมล็ดธัญพืช
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ธัญพืช

ส่วนบนของหน้า
{{เนยแข็ง}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เนยแข็ง
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:เนยแข็ง

ส่วนบนของหน้า
{{ผลไม้}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผลไม้
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ผลไม้

ส่วนบนของหน้า
{{สมุนไพร}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เครื่องเทศและสมุนไพร
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:สมุนไพรและเครื่องเทศ

ส่วนบนของหน้า
{{เนื้อสัตว์}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

ส่วนบนของหน้า
{{ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด

ส่วนบนของหน้า
{{อาหารทะเล}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | อาหารทะเล
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:อาหารทะเล

ส่วนบนของหน้า
{{เมล็ด}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด

ส่วนบนของหน้า
{{เครื่องเทศ}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เครื่องเทศและสมุนไพร
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:สมุนไพรและเครื่องเทศ

ส่วนบนของหน้า
{{ผัก}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผัก
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ผัก

ส่วนบนของหน้า
{{สรุปสูตรอาหาร|
|Category  = สูตรอาหารประเภทของหวาน
|Servings  = 1-2
|Energy   = 100 แคลลอรี (400 กิโลจูล)
|Time    = 30 นาที
|Difficulty = 3
|Note    = ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ
|Image   = [[ไฟล์:Hamburger_sandwich.jpg|300px]]
}}
นโยบาย
 
หมวดหมู่ สูตรอาหารประเภทของหวาน
สำหรับ 1-2
พลังงาน 100 แคลลอรี (400 กิโลจูล)
ระยะเวลา 30 นาที
ความยาก
หมายเหตุ ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ


ส่วนบนของหน้า ต่อจาก {{นำทางอาหาร}} หรือ {{สูตรอาหาร}}

{{สรุปสูตรอาหาร|สูตรอาหารประเภทของหวาน|1-2|30 นาที|3|[[ไฟล์:Hamburger_sandwich.jpg|300px]]|100 แคลลอรี (400 กิโลจูล)|ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ}}

นโยบาย
 
หมวดหมู่ สูตรอาหารประเภทของหวาน
สำหรับ 1-2
พลังงาน 100 แคลลอรี (400 กิโลจูล)
ระยะเวลา 30 นาที
ความยาก
หมายเหตุ ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ


ส่วนบนของหน้า ต่อจาก {{นำทางอาหาร}} หรือ {{สูตรอาหาร}}
{{ปรับปรุงอาหาร|เหตุผลเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุง}}
หน้าตำราอาหารนี้ต้องการปรับปรุง โปรดปรับปรุงเนื้อหา ดูหน้าพูดคุยหน้าพูดคุยสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุง
เหตุผลที่ให้ไว้มีดังต่อไปนี้: เหตุผลเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุง
ส่วนบนของหน้า
{{cookstub}}

หน้าตำราอาหารนี้ยังเป็นโครง โปรดช่วยปรับปรุงหน้านี้

ส่วนล่างของหน้า
{{1881}}
Talk

หน้านี้รวมเอาเนื้อหาที่แปลจาก 1881 เฮาส์โฮลด์ไซโคลพีเดีย ซึ่งเป็นงานสาธารณสมบัติ

ส่วนล่างของหน้า
{{Oscookbook}}
Talk

หน้านี้รวมเอาเนื้อหาที่แปลจากโอเพนซอร์ซคุกบุ๊กซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู

ส่วนล่างของหน้า
{{Decameron}}
Talk

แม่แบบ:Decameron

ส่วนล่างของหน้า
{{Nutrition Summary|
|ServingSize=1/6 of recipe (300 g)
|Servings=6
|Cals=128
|FatCals=31
|TotalFat=3 g
|SatFat=2 g
|Cholesterol=7 mg
|Sodium=351 mg
|Carbs=19 g
|Fiber=3 g
|Sugars=0 g
|Protein=6 g
|VitaminA=405%
|VitaminC=15%
|Calcium=8%
|Iron=8%
}}
ข้อมูลโภชนาการ:
หน่วยบริโภค: {{{หน่วยบริโภค}}}
จำนวนหน่วยบริโภคต่อสูตรอาหาร: {{{จำนวน}}}
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
แคลอรี {{{แคลอรี}}}
แคลอรีจากไขมัน {{{แคลอรีไขมัน}}}
ไขมันทั้งหมด {{{ไขมัน}}}
ไขมันอิ่มตัว {{{ไขมันอิ่มตัว}}}
คอเลสเตอรอล {{{คอเลสเตอรอล}}}
โชเดียม {{{โชเดียม}}}
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด {{{คาร์โบไฮเดรต}}}
ใยอาหาร {{{ใยอาหาร}}}
น้ำตาล {{{น้ำตาล}}}
โปรตีน {{{โปรตีน}}}
วิตามินเอ {{{วิตามินเอ}}}
วิตามินซี {{{วิตามินซี}}}
แคลเซียม {{{แคลเซียม}}}
เหล็ก {{{เหล็ก}}}
Top of Page, after {{recipesummary}}, but before navigation
{{nutritionsummary|1/6 of recipe (300 g)|6|128|31|3 g|2 g|7 mg|351 mg|19 g|3 g|0 g|6 g|405%|15%|8%|8%}} แม่แบบ:Nutritionsummary Top of Page, after {{recipesummary}}, but before navigation
{{Seasonality|Apricot|1|1|1|1|3|3|3|2|2|1|1|1}} แม่แบบ:Seasonality Top of ´Seasonality´ paragraph.
{{Seasonality|Apricot|1|1|1|1|3|3|3|2|2|1|1|1|2|3|3|3|2|1|1|1|1|1|1|1}} แม่แบบ:Seasonality Top of ´Seasonality´ paragraph.