ตำราอาหาร:นโยบาย

ตำราอาหาร | หน้าช่วยเหลือ

หน้านี้อธิบายถึงนโยบายสำหรับหน้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับตำราอาหาร คู่มือการใช้งานนี้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวลาเพื่อสะท้อนถึงมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้ามีส่วนร่วมของตำราอาหาร

การจัดรูปแบบของสูตรอาหาร แก้ไข

สูตรอาหารควรได้รับการจัดรูปแบบตามแม่แบบสูตรอาหาร

หน้าที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข

หน้าที่ต้องการปรับปรุงควรติดป้ายระบุด้วแม่แบบ {{ปรับปรุงอาหาร}} และจะปรากฎใน หมวดหมู่:หน้าตำราอาหารที่ต้องการปรับปรุง เมื่อสูตรอาหารได้รับการปรับปรุงอย่างเพียงพอแล้ว ควรนำแม่แบบออก

แนวทางการตั้งชื่อ แก้ไข

หน้าตำราอาหาร แก้ไข

ชื่อ แก้ไข

สูตรอาหารควรตั้งชื่อตามชื่อดั้งเดิม ต้นกำเนิดหรือส่วนผสมของสูตรอาหาร หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อสูตรอาหารตามชื่อบุคคล เว้นแต่เป็นสูตรอาหารที่เป็นที่รู้จักในชื่อนั้น

ชื่อสูตรอาหารที่มีอักขระพิเศษ (เช่น เครื่องหมายเสริมสัทอักษร ฯลฯ) ควรสะกดด้วยอักขระแอสกี (ASCII) แบบทั่วไปเป็นหลักและควรสร้างการเปลี่ยนทางที่มีอักขระพิเศษรวมอยู่

อาหารพิเศษ แก้ไข

สูตรอาหารพิเศษที่มีการปรับเปลี่ยนจากสูตรอาหารปกติไปอย่างมากควรที่จะระบุชื่อตามการกำหนดอาหารลงในเครื่องหมายวงเล็บต่อหลังชื่อสูตรอาหาร เช่น ตำราอาหาร:ผัดกะเพรา ที่เปลี่ยนเป็นอาหารมังสวิรัติควรตั้งชื่อเป็น ตำราอาหาร:ผัดกะเพรา (มังสวิรัติ), ตำราอาหาร:บราวนี ที่เปลี่ยนเป็นอาหารปลอดกลูเตนควรตั้งชื่อเป็น ตำราอาหาร:บราวนี (ปลอดกลูเตน), ตำราอาหาร:นมปั่น ที่เปลี่ยนเป็นอาหารปลอดแล็กโทสควรตั้งชื่อเป็น ตำราอาหาร:นมปั่น (ปลอดแล็กโตส) สูตรที่เป็นอาหารพิเศษ แต่มีชื่อเฉพาะอยู่แล้วไม่ควรที่จะใช้ชื่อในลักษณะนี้ แต่ควรเพิ่มลงในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สูตรอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยควรที่จะระบุเพิ่มลงแต่ในหน้าสูตรเพียงอย่างเดียว

สูตรอาหารที่ซ้ำกันและหน้าแก้ความกำกวม แก้ไข

เมื่อมีสูตรอาหารประเภทเดียวมากกว่าหนึ่งสูตร มีหลายวิธีในการจัดการ ดังนี้

 1. ถ้าสูตรอาหารอันใดอันหนึ่งมีคุณภาพต่ำ ให้ลบออก
 2. ถ้าสูตรอาหารอันใดอันหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นอีกสูตรอาหารอื่น ให้รวมไว้ในส่วนสูตรอื่นและลบเนื้อหาเดิมออก
 3. สามารถสูตรอาหารนั้นสามารถรวมกันเป็นสูตรเดียวได้ ให้ผสานและลบเนื้อหาเดิมออก
 4. สร้างหน้าแก้ความกำกวมสำหรับอาหารที่มีชื่อเหมือนกันแต่มีรูปแบบที่ต่างกัน (เพิ่มแม่แบบ {{cookdp}} ในส่วนบน) และตั้งชื่อสูตรอาหารเป็นชื่อเฉพาะในแต่ละสูตร

ในกรณีสุดท้าย ชื่อที่ใช้แก้ความกำกวมควรที่จะอธิบายคุณสมบัติเฉพาะของสูตรอาหารให้มากที่สุด สิ่งนี้สามารถกระทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 1. เปลี่ยนแปลง: ตัวอย่างเช่น หน้าแก้ความกำกวมของ ตำราอาหาร:ปาท่องโก๋ ซึ่งลิงก์ไปยัง ตำราอาหาร:ปาท่องโก๋ (อิ่วจาก้วย), ตำราอาหาร:ไป๋ถังกั่ว และ ตำราอาหาร:ปาท่องโก๋สเปน
 2. เลขอารบิก: ถ้าไม่มีวิธีการอธิบายสูตรอาหารที่เหมาะสม ควรใช้เลขอารบิกต่อท้าย เช่น ตำราอาหาร:ต้มยำ 2
 3. อาหารพิเศษ: ถ้าจำแนกความแตกต่างของสูตรอาหารที่เป็นอาหารพิเศษ ให้ใส่วงเล็บเพิ่ม เช่น ตำราอาหาร:ช็อกโกแลตมูสเค้ก (วีกัน)
 4. ผู้สร้างสรรค์: ถ้าสูตรอาหารมาจากผู้สร้างสรรค์ที่มีการระบุชื่อ (เช่น จากตำราที่เป็นสาธารณสมบัติ) ให้ระบุชื่อด้วย เช่น ตำราอาหาร:แกงเผ็ดไก่ (เปลี่ยน ภาสกรวงศ์)

นอกจากนี้ อาจมีการสร้างหน้าแก้ความกำกวมพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอาหาร และหน้าดังกล่าวควรเชื่อมโยงไปยังสูตรอาหารต่างๆ สำหรับอาหารมื้อนั้น

หมวดหมู่ตำราอาหาร แก้ไข

สำหรับการจัดหมวดหมู่สูตรอาหารให้จัดจำแนกตามส่วนผสม ต้นกำเนิด การกำหนดอาหาร ประเภทมื้ออาหารและประเภทสูตรอาหาร หมวดหมู่มักอยู่ในรูปแบบ "สูตรอาหาร___" ตัวอย่างเช่น

สำหรับการจัดหมวดหมู่ส่วนผสมอาหาร ตัวอย่างเช่น

แม่แบบเกี่ยวกับตำราอาหาร แก้ไข

ดูเพิ่มที่ หมวดหมู่:แม่แบบตำราอาหาร
แม่แบบ การแสดงผล ตำแหน่งในหน้า
{{นำทางอาหาร}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม

ส่วนบนของหน้า
{{สูตรอาหาร}}

ตำราอาหาร | ส่วนผสม | สูตรอาหาร
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:สูตรอาหาร

ส่วนบนของหน้า ใส่แทน {{นำทางอาหาร}}
{{ส่วนผสม}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ส่วนผสม

ส่วนบนของหน้า
{{หน่วย}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | หน่วยการวัด
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ตำราอาหาร/หน่วยการวัด

ส่วนบนของหน้า
{{เทคนิค}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เทคนิคการทำอาหาร
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:เทคนิคการทำอาหาร

ส่วนบนของหน้า
{{อาหารพิเศษ}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | อาหารพิเศษ
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:อาหารพิเศษ

ส่วนบนของหน้า
{{หน้าช่วยเหลือตำราอาหาร}}

ตำราอาหาร | หน้าช่วยเหลือ
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ตำราอาหาร/หน้าช่วยเหลือ

ส่วนบนของหน้า
{{หน้าพิเศษตำราอาหาร}}

ตำราอาหาร | หน้าพิเศษ
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ตำราอาหาร/หน้าพิเศษ

ส่วนบนของหน้า
{{ธัญพืช}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เมล็ดธัญพืช
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ธัญพืช

ส่วนบนของหน้า
{{เนยแข็ง}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เนยแข็ง
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:เนยแข็ง

ส่วนบนของหน้า
{{ผลไม้}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผลไม้
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ผลไม้

ส่วนบนของหน้า
{{สมุนไพร}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เครื่องเทศและสมุนไพร
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:สมุนไพรและเครื่องเทศ

ส่วนบนของหน้า
{{เนื้อสัตว์}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

ส่วนบนของหน้า
{{ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด

ส่วนบนของหน้า
{{อาหารทะเล}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | อาหารทะเล
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:อาหารทะเล

ส่วนบนของหน้า
{{เมล็ด}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด

ส่วนบนของหน้า
{{เครื่องเทศ}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เครื่องเทศและสมุนไพร
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:สมุนไพรและเครื่องเทศ

ส่วนบนของหน้า
{{ผัก}}

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผัก
หมายเหตุ: รวมถึงหน้าที่ใช้แม่แบบใน หมวดหมู่:ผัก

ส่วนบนของหน้า
{{สรุปสูตรอาหาร|
|Category  = สูตรอาหารประเภทของหวาน
|Servings  = 1-2
|Energy   = 100 แคลลอรี (400 กิโลจูล)
|Time    = 30 นาที
|Difficulty = 3
|Note    = ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ
|Image   = [[ไฟล์:Hamburger_sandwich.jpg|300px]]
}}
นโยบาย
 
หมวดหมู่ สูตรอาหารประเภทของหวาน
สำหรับ 1-2
พลังงาน 100 แคลลอรี (400 กิโลจูล)
ระยะเวลา 30 นาที
ความยาก
หมายเหตุ ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ


ส่วนบนของหน้า ต่อจาก {{นำทางอาหาร}} หรือ {{สูตรอาหาร}}

{{สรุปสูตรอาหาร|สูตรอาหารประเภทของหวาน|1-2|30 นาที|3|[[ไฟล์:Hamburger_sandwich.jpg|300px]]|100 แคลลอรี (400 กิโลจูล)|ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ}}

นโยบาย
 
หมวดหมู่ สูตรอาหารประเภทของหวาน
สำหรับ 1-2
พลังงาน 100 แคลลอรี (400 กิโลจูล)
ระยะเวลา 30 นาที
ความยาก
หมายเหตุ ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ


ส่วนบนของหน้า ต่อจาก {{นำทางอาหาร}} หรือ {{สูตรอาหาร}}
{{ปรับปรุงอาหาร|เหตุผลเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุง}}
หน้าตำราอาหารนี้ต้องการปรับปรุง โปรดปรับปรุงเนื้อหา ดูหน้าพูดคุยหน้าพูดคุยสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุง
เหตุผลที่ให้ไว้มีดังต่อไปนี้: เหตุผลเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุง
ส่วนบนของหน้า
{{cookstub}}

หน้าตำราอาหารนี้ยังเป็นโครง โปรดช่วยปรับปรุงหน้านี้

ส่วนล่างของหน้า
{{1881}}
คุย

เนื้อหาในหน้านี้ได้แปลมาจาก 1881 เฮาส์โฮลด์ไซโคลพีเดีย ซึ่งเป็นงานสาธารณสมบัติ

ส่วนล่างของหน้า
{{Oscookbook}}
คุย

เนื้อหาในหน้านี้ได้แปลมาจาก โอเพนซอร์ซคุกบุ๊กซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู

ส่วนล่างของหน้า
{{Decameron}}
คุย

เนื้อหาในหน้านี้ได้แปลมาจากตำราอาหาร The Cook's Decameron: A Study In Taste, Containing Over Two Hundred Recipes For Italian Dishes โดย Emily Waters ซึ่งเป็นงานสาธารณสมบัติ

ส่วนล่างของหน้า
{{ตำราทำกับข้าวฝรั่ง}}
คุย

เนื้อหาในหน้านี้ได้นำมาจาก ตำราทำกับข้าวฝรั่ง โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นงานสาธารณสมบัติ

ส่วนล่างของหน้า
{{แม่ครัวหัวป่าก์}}
คุย

เนื้อหาในหน้านี้ได้นำมาจากตำราอาหาร แม่ครัวหัวป่าก์ โดย เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ซึ่งเป็นงานสาธารณสมบัติ

ส่วนล่างของหน้า
{{สรุปโภชนาการ|
|หน่วยบริโภค=1/6 ของสูตรอาหาร (300 ก.)
|จำนวน=6
|แคลอรี=128
|แคลอรีไขมัน=31
|ไขมันทั้งหมด=3 ก.
|ไขมันอิ่มตัว=2 ก.
|คอเลสเตอรอล=7 มก.
|โชเดียม=351 มก.
|คาร์โบไฮเดรต=19 ก.
|ใยอาหาร=3 ก.
|น้ำตาล=0 ก.
|โปรตีน=6 ก.
|วิตามินเอ=405%
|วิตามินซี=15%
|แคลเซียม=8%
|เหล็ก=8%
}}
ข้อมูลโภชนาการ:
หน่วยบริโภค: 1/6 ของสูตรอาหาร (300 ก.)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อสูตรอาหาร: 6
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
แคลอรี 128
แคลอรีจากไขมัน 31
ไขมันทั้งหมด 3 ก.
ไขมันอิ่มตัว 2 ก.
คอเลสเตอรอล 7 มก.
โชเดียม 351 มก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19 ก.
ใยอาหาร 3 ก.
น้ำตาล 0 ก.
โปรตีน 6 ก.
วิตามินเอ 405%
วิตามินซี 15%
แคลเซียม 8%
เหล็ก 8%
ส่วนบนของหน้า ตามหลัง {{สรุปสูตรอาหาร}} แต่ก่อนนำทางอาหาร
{{สรุปโภชนาการ 2|1/6 ของสูตรอาหาร (300 ก.)|6|128|31|3 ก.|2 ก.|7 มก.|351 มก.|19 ก.|3 ก.|0 ก.|6 ก.|405%|15%|8%|8%}}
ข้อมูลโภชนาการ:
หน่วยบริโภค: 1/6 ของสูตรอาหาร (300 ก.)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อสูตรอาหาร: 6
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
แคลอรี 128
แคลอรีจากไขมัน 31
ไขมันทั้งหมด 3 ก.
ไขมันอิ่มตัว 2 ก.
คอเลสเตอรอล 7 มก.
โชเดียม 351 มก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19 ก.
ใยอาหาร 3 ก.
น้ำตาล 0 ก.
โปรตีน 6 ก.
วิตามินเอ 405%
วิตามินซี 15%
แคลเซียม 8%
เหล็ก 8%
ส่วนบนของหน้า ตามหลัง {{สรุปสูตรอาหาร}} แต่ก่อนนำทางอาหาร
{{ฤดูกาล|แอปริคอต|1|1|1|1|3|3|3|2|2|1|1|1}}
ตารางฤดูกาล|ฤดูใบไม้ร่วง|ฤดูหนาว|ฤดูใบไม้ผลิ|ฤดูร้อน|ทั้งปี
แอปริคอต ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ซีกโลกเหนือ                        
ซีกโลกใต้                        
ส่วนบนของย่อหน้า ´ฤดูกาล´
{{ฤดูกาล|แอปริคอต|1|1|1|1|3|3|3|2|2|1|1|1|2|3|3|3|2|1|1|1|1|1|1|1}}
ตารางฤดูกาล|ฤดูใบไม้ร่วง|ฤดูหนาว|ฤดูใบไม้ผลิ|ฤดูร้อน|ทั้งปี
แอปริคอต ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ซีกโลกเหนือ                        
ซีกโลกใต้                        
ส่วนบนของย่อหน้า ´ฤดูกาล´

หมายเหตุการใช้ แก้ไข

 1. {{สรุปสูตรอาหาร}}:
  • การให้คะแนนระดับความยากอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5
 2. {{สรุปโภชนาการ 2}} เป็นรูปแบบย่อสำหรับ {{สรุปโภชนาการ}} อาร์กิวเมนต์อยู่ในลำดับที่แสดงผล
 3. {{ฤดูกาล}}:
 4. {{ฤดูกาลจำเพาะ}} ใช้สำหรับป้อนค่าสำหรับซีกโลกใต้ด้วยตนเอง แม่แบบมีเขตข้อมูล 24 ตัวเลขโดยหนึ่งช่องต่อเดือนต่อซีกโลก ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม เริ่มจากซีกโลกเหนือก่อน