ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เครื่องเทศและสมุนไพร

{{สมุนไพร}}

This template also takes an optional sort key for the category:

{{สมุนไพร|Sort key}}