ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เครื่องเทศและสมุนไพร

Usage แก้ไข

{{สมุนไพร}}

This template also takes an optional sort key for the category:

{{สมุนไพร|Sort key}}

Effect แก้ไข

See also แก้ไข