แม่แบบ:สมุนไพร

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เครื่องเทศและสมุนไพร

Usageแก้ไข

{{สมุนไพร}}

This template also takes an optional sort key for the category:

{{สมุนไพร|Sort key}}

Effectแก้ไข

See alsoแก้ไข