แม่แบบ:ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด

{{ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว}}

This template also takes an optional sort key for the category:

{{ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว|Sort key}}