แม่แบบ:ธัญพืช

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | เมล็ดธัญพืช

Usageแก้ไข

{{ธัญพืช}}

This template also takes an optional sort key for the category:

{{ธัญพืช|Sort key}}

Effectแก้ไข

See alsoแก้ไข