แม่แบบ:เมล็ด

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวและเมล็ด

Usageแก้ไข

{{เมล็ด}}

This template also takes an optional sort key for the category:

{{เมล็ด|Sort key}}

Effectแก้ไข

See alsoแก้ไข