เนื้อหาในหน้านี้ได้แปลมาจาก 1881 เฮาส์โฮลด์ไซโคลพีเดีย ซึ่งเป็นงานสาธารณสมบัติ