หน้านี้รวมเอาเนื้อหาที่แปลจาก 1881 เฮาส์โฮลด์ไซโคลพีเดีย ซึ่งเป็นงานสาธารณสมบัติ